3.1.2

Bygningens energimærke

Stk. 1

Bestemmelse

Energimærkningsrapporten for nyere bygninger, der energimærkes uden bygningsgennemgang, indeholder følgende elementer:

1) Bygningens energimærke.

2) Bygningens grunddata.

3) En beskrivelse af energibesparelser, der kan overvejes ved renoveringer eller udskiftning af bygningsdele.

Vejledning

(3.1.2, stk. 1)

Bygningens energimærke udtrykker bygningens energieffektivitet. Dette beskrives ved at indplacere bygningen på en skala bestående af skalatrinene A2020, A2015, A2010, B, osv. til G.

Grunddata omfatter:

  • Bygningens anvendelse.
  • Opførelsesår.
  • Bygningens størrelse.
  • Varmeinstallation og brændsel/forsyning.

Energibesparelser ved renovering eller reparation afhænger af bygningens opførelsesår, varmeforsyning og muligheder for konvertering.