3.1.3

Skema og erklæring

Stk. 1

Bestemmelse

Der sendes et skema om oplysninger vedlagt en vejledning og erklæring til ejeren.

Vejledning

(3.1.3, stk. 1)

Ejeren udfylder skema og underskriver erklæringen og sender dette til konsulenten. Energistyrelsens standardaftaleformular, som kan anvendes, findes på: www.hbemo.dk.

Stk. 2

Bestemmelse

Ejeren skal udfylde skemaet med oplysninger og underskrive erklæring ved energimærkning uden bygningsgennemgang.

Oplysningerne, der skal fremgå, er:

  • Ejers navn.
  • Nøjagtig adresse.
  • Bygningens opførelsesår.
  • Bygningens størrelse (m² bolig- og erhvervsareal).
  • Bygningens BBR anvendelseskode.
  • Varmeinstallation og brændsel/varmeforsyning.
    Ved elvarme, om der er varmepumpe til opvarmning og varmt vand.

Af erklæringen skal fremgå:

  • At bygningen ikke har været underkastet omfattende ombygninger, der påvirker den energimæssige ydeevne.
  • At eventuelle krav om energimærkning inden færdigmeldingen af bygningen er overholdt.

Stk. 3

Bestemmelse

Energikonsulenten skal sikre, at oplysninger, som afleveres af ejeren jf. stk. 2, stemmer overens med bygningens oplysninger i BBR. Derudover skal energikonsulenten kontrollere, at erklæringen er underskrevet uden forbehold.

Stk. 4

Bestemmelse

Energimærkning uden bygningsgennemgang kan ikke udarbejdes, hvis der er uoverensstemmelser mellem oplysningerne i BBR og ejerens oplysninger, samt erklæring jf. stk. 2.

Vejledning

(3.1.3, stk. 4)

Oplysningerne kan hentes fra OIS. Konsulenten kan lave opslag i OIS via de indberetningsprogrammer, der benyttes til energimærkningen.

Stk. 5

Bestemmelse

Der må maksimalt være en uoverensstemmelse på 10 % mellem ejerens oplysninger om bygningens størrelse og oplysningerne i BBR, ellers kan energimærkning uden bygningsgennemgang ikke udarbejdes.