4.2

Indgåelse af aftale

Stk. 1

Bestemmelse

Inden udarbejdelse af en energimærkning påbegyndes, bør der foreligge en skriftlig aftale mellem det certificerede energimærkningsfirma og bygningsejer.

Aftalen bør klarlægge følgende punkter:

  • At aftalen omfatter energimærkning i henhold til gældende regler i Håndbog for Energikonsulenter.
  • Bygningens adresse, kommunenr., ejendomsnr. eller BFE-nr., bygningsnr. og opførelsesår.
  • Om der kan foretages destruktive undersøgelser af de enkelte bygningsdele.
  • Honorar for opgaven.
  • Præcisering af hvilke bilag der er vedlagt aftalen.
  • I hvilket omfang der kan foretages destruktive undersøgelser af de enkelte bygningsdele.
  • Evt. udlevering af driftsjournal der opfylder kravene til flerfamiliehuse/erhverv.

Vejledning

(4.2, stk. 1)

Energistyrelsens standardaftaleformular, som kan anvendes, findes på: www.hbemo.dk . Firmaet kan også udarbejde sin egen aftaleformular. Hvis firmaet vælger at udarbejde sin egen formular, bør denne mindst indeholde de oplysninger, som fremgår af stk. 1.