4.3

Indhentning af data

Stk. 1

Bestemmelse

For at udarbejde en retvisende energimærkning skal energikonsulenten aktivt søge at indhente følgende oplysninger fra bygningsejeren eller administrator for ejendommen:

1) Udfyldt ejeroplysningsskema, herunder om der er givet tilladelse til destruktiv undersøgelse.

2) Kopi af hulmursattest og bygningstegninger, hvis det findes.

3) Eventuel dokumentation for tekniske anlæg. F.eks. kedel, ventilationsanlæg m.m.

 

Stk. 2

Bestemmelse

Hvis ejeren ikke kan eller nægter at udlevere oplysninger jf. stk. 1, skal det fremgå af kommentarfeltet i energimærkningsrapporten. Hvis der er tale om et dødsbo, skal oplysningerne indhentes hos boet.

Stk. 3

Bestemmelse

Energikonsulenten skal ved gennemgang af bygningen kontrollere sandsynligheden for, at de oplysninger, ejeren har givet, er korrekte. Dette kan evt. ske gennem målinger, faglige vurderinger og byggeskik på opførelsestidspunktet. Hvis oplysningerne ikke umiddelbart forekommer sandsynlige, skal det tydeligt fremgå af energimærkningsrapporten med en begrundelse.

Stk. 4

Bestemmelse

Energimærkningsfirmaet skal aktivt finde bygningstegninger via weblager/filarkiv eller via den respektive kommune.

Vejledning

(4.3, stk. 4)

Det er ikke en hindring, at der kræves brug af NemID eller anden identifikation, for at indhente oplysningerne.

Det kunne f.eks. være på en af følgende metoder:

  • www.weblager.dk/
  • www.filarkiv.dk/
  • Såfremt kommunen ikke har et digitalt arkiv, vil det være tilstrækkeligt med en enkelt mail eller anden kontakt til kommunen, omkring udlevering af oplysninger fra tidligere byggesager mv. for den pågældende bygningen.