4.5.4.3

Måltagning

Stk. 1

Bestemmelse

Areal for vinduer og yderdøre skal registreres ved opmåling eller ud fra tegningsmateriale.