4.5.3.3

Transmissionsareal

Stk. 1

Bestemmelse

Transmissionsarealerne for alle de beskrevne overflader skal opmåles og registreres. Opmålingen skal ske efter reglerne i DS 418 ”Beregning af bygningers varmetab”.