4.4.3.5

Udnyttet tagetager

Stk. 1

Bestemmelse

I udnyttet tagetager til beboelse medregnes alene det areal, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv, ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side. Ved fælles vægge mellem rum, der skal medregnes til hver sin etage, måles til midten af den fælles væg.

Vejledning

(4.4.3.5, stk.1)