4.4.4

Energikonsulentens kommentarer til bygningsgennemgangen

Stk. 1

Bestemmelse

Energikonsulenten skal udarbejde kortfattede beskrivelser af energirelevante forhold om de enkelte bygningsdele.

Stk. 2

Bestemmelse

Energikonsulenten skal beskrive relevante forudsætninger for energimærkningen. Dette skal blandt andet omfatte følgende:

  • Hvorledes det opvarmede areal er fremkommet?
  • Har der været rum, der ikke har været adgang til?
  • Har dele af det opvarmede areal ikke været opvarmet af nuværende ejer/bruger?
  • Benyttes bygningen anderledes, end det er registreret på BBR-meddelelsen?
  • Passer BBR-meddelelsens oplysninger med det energikonsulenten har registreret?
  • Hvad er grundlaget for varmekoefficienterne i skjulte konstruktioner, og er der benyttet tegninger, oplysninger tilvejebragt af bygningsejer, destruktive undersøgelser m.v.?
  • Er der andre forhold, som kan have betydning for energimærkningen?

Stk. 3

Bestemmelse

Beskrivelserne i energimærkningsrapporten skal kunne forstås og genkendes af lægmand.