4.4.7

Forslag om energibesparelser

Stk. 1

Bestemmelse

Energikonsulenten skal vurdere muligheden for energiforbedring i forhold til:

1) Alle dele af klimaskærmen.

2) Alle installationer som indgår i beregningen af energiforbruget, herunder også automatik som måtte knytte sig hertil.

3) Varmtvandsforbrug.

4) Fælles/alm. belysning. Dette gælder dog ikke for BBR-anvendelseskoderne 110, 120, 130, 131 og 132 og 185 og 190 under 500 m².

5) Udskiftning af bygningsfaste, stærkt el-forbrugende komponenter.

6) Konvertering til eller supplering med anden forsyning, herunder vedvarende energi.

Stk. 2

Bestemmelse

Energikonsulenten skal altid tage følgende tiltag i betragtning:

1) Udbedring af utætheder i klimaskærmen, hvis der er regnet med øget ventilation som følge af utætheder i klimaskærmen.

2) Udskiftning af kedler ældre end 10 år.

3) Varmtvandsinstallation og styring.

4) Installation af vedvarende energikilder.

Vejledning

(4.4.7, stk. 2) 

Konsulenten bør ikke foreslå tætning af klimaskærmen i bygninger, hvor det kan medføre for lille ventilation, medmindre der samtidig foreslås andre foranstaltninger til at forbedre ventilationen og udtrykkeligt gøres opmærksom på problemstillingen i energimærkningsrapporten.

Vindmøller, skal kun betragtes, såfremt landskabet og grunden er oplagt hertil.

Stk. 3

Bestemmelse

Hvis de i stk. 2 nævnte tiltag ikke medtages, skal årsagen til det angives i energimærkningsrapporten.

 

Stk. 4

Bestemmelse

Energimærkningsrapport skal ikke indeholde forslag til energi-, el- eller vandbesparelser på andre områder end overnævnte. Forslag vedrørende hårde hvidevarer, elektronik, butiks- eller procesudstyr skal f.eks. ikke medtages.

 

Stk. 5

Bestemmelse

Energikonsulenten skal desuden altid vurdere, om der kan findes andre forslag, herunder mindre vidtgående forslag, som har kortere tilbagebetalingstid, kræver en mindre investering eller som af anden grund må formodes at virke mere motiverende.

 

Stk. 6

Bestemmelse

Besparelsesforslagene skal respektere begrænsningerne for bevaringsværdige bygninger og må ikke være uforenelige med bevaringsværdierne. Energikonsulenten skal beskrive hvilke forslag, der ikke er medtaget af denne grund i energimærkningsrapporten.