4.7.8

Fjernvarmeinstallationer

Fjernvarmevekslere i enfamiliehuse

Veksler

W/K

før 1970 uden forbedringer 

10

1970-1980 uden forbedringer 

8

efter 1980 uden forbedringer 

5


Varmetab fra vekslere i W/m² K

Uisoleret

20 mm

PUR

30 mm

mineraluld

50 mm mineraluld

50 mm

PUR

100 mm

mineraluld

7,69

1,15

1,14

0,72

0,5

0,38

Pladeveksler

Vekslerens bredde, dybde og højde (A, B og C) opmåles i meter - hvis veksleren er isoleret, er det ydersiden af isoleringen, som giver målene, hvis veksleren er uisoleret, opmåles vekslerens ydersider.

Vekslerens overfladeareal beregnes herefter som:

 Areal = 2•(A•B + B•C + A•C)

Herefter vælges den passende isolering i ovenstående tabel - evt. kan der interpoleres.

Vekslens varmetab i W/K findes ved at gange U-værdi og areal

Rørveksler

Vekslerens diameter og højde (D og B) opmåles i meter - hvis veksleren er isoleret, er det ydersiden af isoleringen, som giver målene, hvis veksleren er uisoleret, opmåles vekslerens ydersider.

Vekslerens overfladeareal beregnes herefter som:

Areal = ½ • π • D² + π • D • B

Eksempel

Lille uisoleret loddet pladeveksler med 12 plader:

A: 120 mm

B: 290 mm

Areal = 2•(0,12•0,29 + 0,29•0,034 + 0,12•0,034) = 0,097 m²

Varmetab: 0,097 m² • 7,69 W/m²•K = 0,75 W/K