4.7.1

Generelt

Bygnings- og installationskoder

For at systematisere informationer ved indberetningen af energimærker er hver bygningsdel og installation tildelt en kode. Koderne kan endvidere benyttes til at gruppere forslag af energibesparelser, så disse optræder mere overskueligt i energimærkningsrapporten. Herudover indberettes koderne til Energistyrelsen, så data for energimærkningen bliver entydigt systematiseret.

Oversigt over koder for bygningsdele og installationer

Kode

Type

1-0-0-0

Bygningen

1-1-0-0

Tag og loft

1-1-1-0

Loftrum

1-1-2-0

Fladt tag

1-1-3-0

Udnyttet tagrum

1-2-0-0

Ydervægge

1-2-1-0

Hule ydervægge

1-2-2-0

Massive ydervægge

1-2-3-0

Lette ydervægge

1-2-1-1

Hule vægge mod uopvarmet rum

1-2-2-1

Massive vægge mod uopvarmet rum

1-2-3-1

Lette vægge mod uopvarmet rum

1-2-4-0

Kælder ydervægge

1-2-5-0

Linjetab ved væg mod væg og loft

1-3-0-0

Vinduer, ovenlys og døre

1-3-1-0

Facadevinduer

1-3-2-0

Ovenlys

1-3-3-0

Yderdøre

1-3-4-0

Linjetab ved vinduer/døre mod væg og ovenlys mod tag

1-4-0-0

Gulve

1-4-1-0

Terrændæk

1-4-2-0

Etageadskillelse

1-4-3-0

Krybekælder

1-4-4-0

Kældergulv

1-4-1-1

Terrændæk med gulvvarme

1-4-2-1

Etageadskillelse med gulvvarme

1-4-3-1

Krybekælder med gulvvarme

1-4-4-1

Kældergulv med gulvvarme

1-4-5-0

Linjetab ved fundament

1-5-0-0

Ventilation

1-5-1-0

Ventilation

1-5-2-0

Ventilationskanaler

1-5-3-0

Køling

1-6-0-0

Internt varmetilskud

1-6-1-0

Internt varmetilskud

2-0-0-0

Varmeanlæg

2-1-0-0

Varmeanlæg

2-1-1-0

Varmeanlæg

2-1-2-0

Kedler

2-1-3-0

Fjernvarme

2-1-4-0

Ovne

2-1-5-0

Varmepumper

2-1-6-0

Solvarme

2-2-0-0

Varmefordeling

2-2-1-0

Varmefordeling

2-2-2-0

Varmerør

2-2-3-0

Varmefordelingspumper

2-2-4-0

Automatik

3-0-0-0

Vand

3-1-0-0

Varmt brugsvand

3-1-1-0

Varmt brugsvand

3-1-2-0

Armaturer

3-1-3-0

Varmtvandsrør

3-1-4-0

Varmtvandspumper

3-1-5-0

Varmtvandsbeholder

4-0-0-0

El

4-1-0-0

El

4-1-1-0

Belysning

4-1-2-0

Apparater

4-1-3-0

Solceller

4-1-4-0

Vindmøller