4.7.3.2

Linjetab for kælderydervægsfundamenter, kælderydervæg i beton

Beskrivelse

ψ psi 

Note

Betongulv i niveau med betonfundament

0,43/0,32

Uisoleret / Isoleret 75 mm

Betongulv hævet mere end 20 cm over betonfundament

0,38/0,29

Uisoleret / Isoleret 75 mm

Betongulv hævet mere end 40 cm over betonfundament

0,35/0,26

Uisoleret / Isoleret 75 mm