4.7.3.3

Linjetab for kælderydervægsfundamenter, kælderydervæg i letbeton

Beskrivelse

ψ psi 

Note

Betongulv i niveau med betonfundament

0,36/0,31

Uisoleret / Isoleret 75 mm

Betongulv hævet mere end 20 cm over betonfundament

0,19/0,16

Uisoleret / Isoleret 75 mm

Betongulv hævet mere end 40 cm over betonfundament

0,14/0,13

Uisoleret / Isoleret 75 mm