4.7.3.4

Linjetab for sammenbygningsdetaljer

I huse med opvarmet kælder bruges i princippet den samme systematik som i huse med terrændæk, men med den ændring, at der i stedet beregnes transmissionstab gennem hhv. kældergulvet, kælderydervægsfundamentet og kældervæggen.

Eksisterende bygninger

Linjetab for ydervægs-fundament

Linjetab for skillevægsfundament

Linjetab i samling imellem ydervæg og kælderdæk

4.7.3.4_billede_1.jpg

Bygning med terrændæk

Indregnes

Indregnes i terrændækkets U-værdi.

For enfamiliehuse kan tabel 1 nedenfor anvendes.

 

4.7.3.4_billede_2.jpg

Bygning med krybekælder

 

 

Indregnes ikke, da måltagning for konstruktionsdelene foretages til ydre- og underside1.

4.7.3.4_billede_3.jpg

Bygning med u-opvarmet kælder

 

 

Indregnes ikke, da måltagning for konstruktionsdelene foretages til ydre- og underside1.

4.7.3.4_billede_4.jpg

Bygning med opvarmet kælder

Indregnes

Indregnes i terrændækkets/kældergulvets U-værdi.

For enfamiliehuse kan tabel 1 nedenfor anvendes.

Der indregnes ikke linjetab i samlingen mellem kælderdæk, ydervæg og

kælderydervæg, da arealet ud for samlingen medtages i ydervægsarealet1.

4.7.3.4_billede_5.jpg

Bygning med u-opvarmet kælder og krybekælder

 

Indregnes i terrændækkets/kældergulvets U-værdi.

For enfamiliehuse kan tabel 2 nedenfor anvendes.

 

4.7.3.4_billede_6.jpg

Bygning med u-opvarmet kælder eller krybekælder og terrændæk i tilbygning

Indregnes kun på de fri sider

For enfamiliehuse kan tabel 3 nedenfor anvendes for linjetab i samlingen mellem kælderdæk og væggen.

 

4.7.3.4_billede_7.jpg

Bygning med opvarmet kælder og krybekælder

Indregnes hele vejen omkring den opvarmede del

Indregnes ikke, da linjetabet for samlingsdetaljen normalt vil være mindre end bagatelgrænsen i DS 418.

 

Note:
1) Linjetab i samlinger mellem bygningsdele, der ikke medtages som et selvstændigt linjetab eller et tillæg til konstruktionens U-værdi, medtages ved at følge reglerne i DS 418 med hensyn til arealopmåling (udvendige mål).

Tabel 1. Tillæg til U-værdi for terrændæk med skillevægsfundament i W/m2K.

 

Isolering i terrændæk

 

 

Skillevægsfundament

Uisoleret

< 100 mm

>= 100 mm

Beton

0,00

0,06

0,07

1 letklinkerblok

0,00

0,01

0,03

2 letklinkerblokke

0,00

0,01

0,01

Tabellen angiver tillægget til terrændækkets U-værdi for typiske enfamiliehuse for skillevægsfundamenter.

Der findes normalt skillevægsfundamenter under bærende indervægge, samt under husets stabiliserende vægge.

Terrændæk uden isolering, men med letklinker kan antages at have en isoleringstykkelse svarende til halvdelen af letklinkerlagets tykkelse.

Hvis terrændækket er uisoleret eller isoleringen er placeret over betondækket, kan der ses bort fra linjetabet ved skillevægsfundamenter.

Tabel 2. Tillæg til U-værdi for dæk over uopvarmet kælder og krybekælder med skillevægsfundament i W/m2K.

 

Isolering i dæk over kælder/krybekælder

 

Skillevægsfundament

50 mm

> 50 mm

Beton

0,01

0,02

Tabellen angiver tillæg til dækkets U-værdi for typiske enfamiliehuse med en uopvarmet kælder og krybekælder med skillevægsfundament.

Hvis dækket er uisoleret eller isoleringen er placeret over betondækket, kan der ses bort fra linjetabet ved skillevægsfundamenter.

Tabel 3. Linjetab for samlingen mellem terrændæk i nyere tilbygning og kælderyder-væg/krybekældervæg i oprindelig bygning i W/mK.

 

Fundament

Beton

Letbeton

Linjetab [W/mK]

0,6

0,2

Tabellen angiver linjetabsværdien for samlingen mellem terrændæk i en nyere tilbygning og kælderydervæg/krybekældervæg i oprindelig bygning.

Linjetabet indtastes i indberetningsprogrammerne på samme måde som linjetab ved fundamenter og samlingen mellem ydervæg og vinduer/døre.