4.7.3.1

Linjetab for ydervægsfundamenter ved terrændæk

Beskrivelse

ψ psi 

Note

Betonvæg på betonfundamenter

0,80

Klinke-/trægulv

Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på betonfundament

0,70

Klinke-/trægulv

Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkefunda­ment

0,24

Klinke-/trægulv

Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på letklinkefunda­ment m. midterisolering

0,18

Klinke-/trægulv

BR08 vægisolering

0,15

Klinke-/trægulv

Højisoleret væg

0,12

Klinke-/trægulv

Kælderydervægsfundament i letbeton

0,30

Klinke-/trægulv