4.7.7.1

Små gaskedler

Små gaskedler

 

Fuldlast

 

Dellast

 

Tomgangstab

 

Type

kW

Vk

Korr

Vk 2

Korr 3

Tf

Andel

Uisoleret kedel, før 1970

20

0,82

0,001

0,79

0,004

0,030

0,85

Delvist isoleret kedel, før 1970

20

0,85

0,001

0,83

0,003

0,020

0,85

Isoleret kedel, før 1970

20

0,87

0,001

0,86

0,002

0,015

0,85

Kedel fra 1970 - 1990, indbygget i kabinet

20

0,90

0,0031

0,90

0,0035

0,007

0,80

Kondenserende kedel, der er mere end 10 år

20

0,94

0,0031

0,98

0,0035

0,005

0,80

Kondenserende kedel, der er under 10 år

20

0,97

0,0031

1,07

0,0035

0,004

0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

Uisoleret kedel, før 1970

70

0,84

0,001

0,82

0,002

0,02

0,70

Delvist isoleret kedel, før 1970

70

0,87

0,001

0,86

0,002

0,015

0,70

Isoleret kedel, før 1970

70

0,88

0,001

0,88

0,001

0,010

0,70

Kedel fra 1970 - 1990, indbygget i kabinet

70

0,90

0,001

0,89

0,001

0,004

0,65

Kondenserende kedel, der er mere end 10 år

70

0,96

0,003

1,06

0,003

0,007

0,80

Kondenserende kedel, der er under 10 år

70

0,97

0,002

1,08

0,002

0,001

0,80

Belastning = 1,0

 

Kedeltemperatur = 70°

Belastning = 0,3

 

Kedeltemperatur = 50° (kondenserende = 33°)

Belastning = 0,0

 

Temperaturdifferens = 30°