Information om ”El til andet” i det nye rapportlayout

El til andet dækker over det elforbrug, som går til bygningens drift, samt det bidrag der kommer fra apparaturer fra det interne varmetilskud.

El til bygningsdrift dækker fx over det elforbrug, der går til fordelingspumper. Hvis I derfor udarbejder besparelsesforslag til fx fordelingspumper, vil besparelsen fra disse udelukkende kunne ses under posten ”el til andet”. Her vil besparelsen resultere i et reduceret elforbrug, og en tilsvarende reduktion i CO2 udledning. Derudover vil bidrag fra solceller også kunne ses i dette regnskab, og dermed give bygningsejer en indikation af fordelen ved solceller som besparelsesforslag

Bidraget fra apparaturer fra det interne varmetilskud skal registreres jf. SBI-anvisning 213 kap. 7.1.4 Apparatur i brugstiden.