Koder for bygningsdele

Ved udførelse af energimærkning identificeres de enkelte bygningsdele og tekniske anlæg. For at systematisere informationer ved indberetningen af energimærker er hver bygningsdel og teknisk anlæg blevet tildelt en kode. Koderne kan endvidere benyttes til at gruppere forslag af energibesparelser, så disse optræder mere overskueligt i energimærkningsrapporten.

Oversigt over tekniske anlæg og bygningsdeles koder

Kode

Type

1-0-0-0

Bygningen

   1-1-0-0

   Tag og loft

   1-1-1-0

   Loft

   1-1-2-0

   Fladt tag

1-2-0-0

Ydervægge

   1-2-1-0

   Hule ydervægge

   1-2-2-0

   Massive ydervægge

   1-2-3-0

   Lette ydervægge

   1-2-1-1

   Hule vægge mod uopvarmet rum

   1-2-2-1

   Massive vægge mod uopvarmet rum

   1-2-3-1

   Lette vægge mod uopvarmet rum

   1-2-4-0

   Kælder ydervægge

1-3-0-0

Vinduer, ovenlys og døre

   1-3-1-0

   Vinduer

   1-3-2-0

   Ovenlys

   1-3-3-0

   Yderdøre

1-4-0-0

Gulve

   1-4-1-0

   Terrændæk

   1-4-2-0

   Etageadskillelse

   1-4-3-0

   Krybekælder

   1-4-4-0

   Kældergulv

   1-4-1-1

   Terrændæk med gulvvarme

   1-4-2-1

   Etageadskillelse med gulvvarme

   1-4-3-1

   Krybekælder med gulvvarme

   1-4-4-1

   Kældergulv med gulvvarme

   1-4-5-0

   Linjetab

1-5-0-0

Ventilation

   1-5-1-0

    Ventilation

   1-5-2-0

    Ventilationskanaler

   1-5-3-0

    Køling

1-6-0-0

Internt varmetilskud

   1-6-1-0

   Internt varmetilskud

2-0-0-0

Varmeanlæg

2-1-0-0

Varmeanlæg

   2-1-1-0

   Varmeanlæg

   2-1-2-0

   Kedler

    2-1-3-0

   Fjernvarme

   2-1-4-0

   Ovne

   2-1-5-0

   Varmepumper

   2-1-6-0

   Solvarme

2-2-0-0

Varmefordeling

   2-2-1-0

   Varmefordeling

   2-2-2-0

   Varmerør

   2-2-3-0

   Varmepumper

   2-2-4-0

   Automatik

3-0-0-0

Varmt og koldt vand

3-1-0-0

Varmt brugsvand

   3-1-1-0

   Varmt brugsvand

   3-1-2-0

   Armaturer

   3-1-3-0

   Varmtvandsrør

   3-1-4-0

   Varmtvandspumper

   3-1-5-0

   Varmtvandsbeholder

3-2-0-0

Koldt vand

   3-2-1-0

   Koldt vand

4-0-0-0

El

4-1-0-0

El

   4-1-1-0

   Belysning

   4-1-2-0

   Apparater

   4-1-3-0

   Solceller

   4-1-4-0

   Vindmøller

Koderne identificerer alle bygningsdele og alle dele af det tekniske anlæg. Koderne kan bruges ved gruppering af flere forslag til energibesparelser. Herudover indberettes koderne til Energistyrelsen, så data for energimærkningen bliver entydigt systematiseret.