Standardværdier for temperaturfaktor, b, for klimaskærmen (4.7.5)