U-værdikatalog

REFERENCE U-VÆRDI KATALOG

Beregningsdokumentationen er udført efter DS 418 7. udgave: 2011 - Beregning af bygningers varmetab.

Den afgørende faktor for en konstruktions U-værdi er normalt isoleringstykkelsen. Isoleringstykkelser er for de fleste konstruktioner angivet i spring af 25 mm eller 50 mm. Der vælges derfor den konstruktion, hvor isoleringstykkelsen afviger mindst fra den faktiske.