Driftsjournaler

Eksempel på driftsjournal i bygning med fjernvarme

 

 

Fjernvarmestik

Blandeanlæg

Varmtvandsbeh.

Måleraflæsninger

 

 

°C

Tryk

 

 

 

Primær

Sekundær

Varmt vand

Koldt vand

Fjernvarme

el

 

 

FF

FR

FF

FR

UT

VF

VR

°C

BV °C

 

 

 

 

 

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Md.

Dato

Frem

Retur

Frem

Retur

Co

Co

Co

Retur

Frem

Cirk.

m3

m3

MWh

m3

kWh

dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på minimumsdata på driftsjournaler for fjernvarmeanlæg

De nummererede rubrikker skal forstås således:

1. Dato for aflæsning

2. Fjernvarmetemperatur fra værk FF

3. Fjervarmereturtemperatur til værk FR

4. Fjernvarmetryk fra værk (ikke et krav)

5. Fjernvarmetryk retur til værk (ikke et krav)

6. Udetemperatur målt i skyggen - f.eks. aflæst på vejrkompenseringsanlæg

7. Centralvarme fremløbstemperatur til radiatoranlægget, VF

8. Centralvarme returtemperatur fra radiatoranlægget, VR

9. Fjernvarmereturtemperatur retur til værk fra varmtvandsbeholder

10. Temperatur på varmt brugsvand når det forlader beholderen

11. Temperatur på brugsvandscirkulationen, når det kommer retur til beholderen

12. Aflæsning af vandmåler på varmtvandsbeholder

13. Aflæsning af hovedvandmåleren.

14. Fjernvarmemålerens visning - Enhed indskrives f.eks. MWh eller GJ

15. Fjernvarmemålerens m³-visning

16. Aflæsning af bygningens fælles elmåler