Nyeste spørgsmål og svar

Så når "man" laver 5-7 energimærke om dagen, så bliver det bare til en bemærkning: "Der er en forskel i forbruget, da energimålere ofte måler forkert". Det kan jo ikke være den travle energikonsulent, der har "overset" at murene er bedre isoleret end antaget. Alle forbrug bør indberettes og vises som et vigtigt grundlag.

Med hensyn til teknisk revision, må der vil være en overgangsperiode/tidshorisont hvor vi skal have en chance for at sætte os ind i den nye opsætning af energimærke?

Hvad er Seeb-koder?

Der er tabeller som er nævnt i høringssvar/notat som værende fejlbehæftede, eksempelvis 4.7.11.2. Hvorfor er disse ikke blevet tilrettet?

Vi skal have sat priserne på energimærker op - 30 - 40 % - der pålægges mere arbejde på et i forvejen presset område, og det tager tid at gøre ting grundigt.

Hbemo.dk fremstår i dag som værende ”ikke sikker”?

Hvordan skal vi kunne dokumentere, at vi har ringet til kommunen og bedt om tegninger? Får vi problem med vores eksterne kontrol?

Hvad med etageejendomme og varmekapacitet værdier?

Iht. 4.4.2 Række-, kæde eller dobbelthuse står der: " For enheder jf. stk. 1, der er beliggende i samme bygning, kan der udarbejdes en energimærkning for hele bygningen". Skal det tolkes som en fysisk bygning og/eller en bygning i BBR-mæssig forstand?

Eksempel: Et rækkehusbyggeri består af 8 enheder som alle er sammenbygget, men i BBR er de opdelt i 8 bygninger. Må man så sammærke hvis de øvrige krav er opfyldt iht. 4.4.2 eller ej?

Hvad med helt ens bygninger med forskellig rotation?

Sider