Nyeste spørgsmål og svar

Må der kun anvendes standard skyggeforhold for række/kædehuse hvis de er under 500 m2?

Registrering af rum ved energimærkning (HB2021) - Skema

Registrering af rum ved energimærkning (HB2021) – Eksempel 1

Registrering af rum ved energimærkning (HB2021) – Eksempel 2

Registrering af rum ved energimærkning (HB2021) – Eksempel 3

Registrering af rum ved energimærkning (HB2021) – Eksempel 4

Hvornår finder standardværdien, 0,7 for rum der er uopvarmet, anvendelse?

Hvilket fundament er styrende for valg af værdi, er det den nye tilbygning eller den oprindelig bygning?

Skal linjetab omkring vinduer/døre, indregnes i den resulterende U-værdi for ydervæggen?

Er murhullets perimeter, det samme som linjetabslængden omkring vinduer?

Sider