Nyeste spørgsmål og svar

Er det korrekt at ved indtastning af en fordelings- eller brugsvandspumpe, at man udover den almindelige registrering også altid skal indtaste denne som en såkaldt ækvivalent rørlængde, efter HB2021 kap 4.7.11, for at indregne pumpens varmetab?

I et parcelhus er der lagt gulvvarme i garagen, som derved kan opvarmes. Skal garagen medregnes i det opvarmede areal selvom det ikke er beboelse? Og hvordan regnes væggene mod garagen på trods af at garagen kan opvarmes?

Må der kun anvendes standard skyggeforhold for række/kædehuse hvis de er under 500 m2?

Registrering af rum ved energimærkning (HB2021) - Skema

Registrering af rum ved energimærkning (HB2021) – Eksempel 1

Registrering af rum ved energimærkning (HB2021) – Eksempel 2

Registrering af rum ved energimærkning (HB2021) – Eksempel 3

Registrering af rum ved energimærkning (HB2021) – Eksempel 4

Hvornår finder standardværdien, 0,7 for rum der er uopvarmet, anvendelse?

Hvilket fundament er styrende for valg af værdi, er det den nye tilbygning eller den oprindelig bygning?

Sider