Nyeste spørgsmål og svar

Række/kædehuse - Eksempel med 5 enheder hvor en har brændeovn - Hvis man normalt ikke ville have indregnet brændeovnen da der opvarmes med fjernvarme, vil det så ikke kunne samles som 1 energimærke. Hvis nej vil man så kunne energimærke de 4 boliger i et energimærke og så et for den med brændeovn?

Er det rigtigt, at brændeovne ikke indgår, hvis der er vandbåren centralvarme i rækkehuset?

Hvorfor har man tidligere kunne energimærker flere bygninger i samme rapport med. eks. anvendelseskode 140 hvis det giver mening, men ikke ved rækkehuse?

Hvordan skal det med ikke ensartet klimaskærm håndteres i tilbudsfasen, altså når der afgives pris for opgaven. Man har givet pris under forudsætning af samlet mærkning, men finder ud af at betingelserne herfor ikke er opfyldt.

Krav om indhentning af oplyst forbrug, udgår det ikke?

Teoretiske og faktiske forbrug er det placeret tættere ved hinanden så forbruger nemmere kan overskue og bedømme det?

Energistyrelsen har valgt stadigvæk at have det faktiske forbrug med, men er det korrekt forstået at vi ikke skal kommentere evt. forskel?

Vi skal angive tidshorisont for udbedringer, men det kan jo kun blive et groft skøn i og med det er jo håndværker der ved det.

Skal tider til renovering også indeholde estimater på leveringstider? F.eks. vinduer/døre?

Hvordan regner eller finder man den estimerede renoveringstid? Er der nogle skemaer eller opslagsværker med estimeret tidsforbrug?

Sider