Nyeste spørgsmål og svar

Hvordan håndteres et lejlighedskompleks med ti lejligheder, hvor hver lejlighed har deres egen måler tilkoblet deres eget fjernvarmeaggregat?

Hvad dækker ”nyere” tilbygning over?

Skal linjetab omkring vinduer/døre, indregnes i den resulterende U-værdi for ydervæggen?

Er murhullets perimeter, det samme som linjetabslængden omkring vinduer?

Hvordan defineres ”der kan udnyttes til beboelse eller erhverv”?

Hvordan håndteres kælderrum (f.eks. bryggers), med varmeinstallationen samt uisolerede rør, som ikke er en del af bygningens beboelsesrum?

Hvordan håndteres kælderrum (f.eks. fordelingsgang) uden permanent varmekilde, som er omringet af opvarmede rum?

Skal kælderrum, udhuse, udestue og garager, med varmekilder, inkluderes i energimærket?

Er det kun det oplyste areal i BBR, der skal energimærkes?

Kan et bryggersrum, uden varmekilde, betragtes som opvarmet?

Sider