Nyeste spørgsmål og svar

Skal linjetab omkring vinduer/døre, indregnes i den resulterende U-værdi for ydervæggen?

Er murhullets perimeter, det samme som linjetabslængden omkring vinduer?

Hvad dækker ”nyere” tilbygning over?

Hvordan håndteres kælderrum (f.eks. bryggers), med varmeinstallationen samt uisolerede rør, som ikke er en del af bygningens beboelsesrum?

Hvordan håndteres kælderrum (f.eks. fordelingsgang) uden permanent varmekilde, som er omringet af opvarmede rum?

Hvad er energikonsulentens ansvar ved bygninger, hvor det aktuelle på stedet ikke stemmer overens med informationerne i BBR?

Hvordan håndteres nybyggeri, hvor der er en opvarmet indbygget garage, der er taget i brug, og skal energimærkes som eksisterende byggeri?

Sider