Nyeste spørgsmål og svar

Hvornår finder standardværdien, 0,7 for rum der er uopvarmet, anvendelse?

Kan et bryggersrum, uden varmekilde, betragtes som opvarmet?

Skal linjetab omkring vinduer/døre, indregnes i den resulterende U-værdi for ydervæggen?

Er murhullets perimeter, det samme som linjetabslængden omkring vinduer?

Registrering af rum ved energimærkning (HB2019) - Skema

Registrering af rum ved energimærkning (HB2019) – Eksempel 1

Registrering af rum ved energimærkning (HB2019) – Eksempel 2

Registrering af rum ved energimærkning (HB2019) – Eksempel 3

Registrering af rum ved energimærkning (HB2019) – Eksempel 4

Sider