Vejledning

Dette er en digitaliseret udgave af Håndbog for Energikonsulenter.

Håndbog for Energikonsulenter indeholder de retningslinjer, der skal følges ved energimærkning af bygninger i Danmark.

Dette fremgår af § 11 i Bekendtgørelse nr. 1027 af 29/08/2017 om energimærkning af bygninger

”Energistyrelsen fastsætter i Håndbog for Energikonsulenter retningslinjer for udformning og indhold af energimærkningen, for det certificerede energimærkningsfirmas udarbejdelse og indberetning af energimærkning og for dokumentation af energimærkningen. Styrelsen kan endvidere i håndbogen fastsætte krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkningen.”

Håndbog for Energikonsulenter udgøres af bilag 1 til Ændringsbekendtgørelse nr. 604 af 29/05/2018 om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016). Det er dette bilag, den digitaliserede Håndbog for Energikonsulenter fremstiller.

Selve bekendtgørelse nr. 1759 af 15/12/2015 om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016) forud for bilag er som følger:

I medfør af § 4 og § 28 a, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Hermed offentliggøres Håndbog for Energikonsulenter (HB2016), som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsens bilag 1 indeholder henvisning til tekniske specifikationer vedrørende krav til udfærdigelse af energimærkningsrapporter, som ikke indføres i Lovtidende. Det drejer sig om DS 418, DS 439, DS 452, DS 469, DS 447, DS/EN 12464-1 og SBI-anvisning 213. 

Stk. 2. Oplysninger om indholdet af de tekniske specifikationer, som henvises til i stk. 1, kan fås til gennemsyn ved henvendelse til Energistyrelsen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 203 af 6. marts 2014 om Håndbog for Energikonsulenter (HB2014) ophæves.
Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder for energimærkninger, som indberettes til Energistyrelsen den 1. januar 2016 eller senere.
Stk. 4. Faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af uvildige eksperter eller af certificerede energimærkningsfirmaer samt sager om kvalitetssikring skal behandles efter de retningslinjer (Håndbog for Energikonsulenter), som var gældende på tidspunktet for energimærkningens indberetning.

Energistyrelsen, den 15. december 2015

Stig Uffe Pedersen

                                                                                                                                                      / Henrik Andersen
……………………………………..